Ügyféltájékoztató

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Bit) 378. §-ában foglaltaknak megfelelően
Társaságunk független biztosításközvetítő, biztosítási alkusz.
Ügyfeleink megbízásából, a velük kötött megbízási szerződés szerint járunk el.
Nevünk: Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített nevünk: Funk International Hungária Kft.
Székhelyünk: H-1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Cégjegyzékszámunk: 01-09-705148.
Adószámunk: 12823190-1-42.
A biztosításközvetítést végző természetes személyek társaságunkkal alkalmazotti munkaviszonyban állnak:

név beosztás MNB regisztrációs szám
Plesz Zoltán István ügyvezető, szakmai vezető 105031192147
Vincze Judit irodavezető és ügyfélkapcsolati referens 105031075495
dr. Niedermayer Zsófia vállalati ügyfélkapcsolati referens 121022300393
Hegedüs Angelika vállalati ügyfélkapcsolati referens 120082600661
Mihály Dóra vállalati ügyfélkapcsolati referens 120022400517
Szarka Amanda gépjárműbiztosítási referens 121022300382

 

Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank.
Felügyeleti engedélyünk száma: II/271/2002.
Felügyeleti nyilvántartási számunk: 204121403300, amelynek ellenőrzése a biztosításközvetítői felügyeleti regiszterben az alábbi
honlapon lehetséges: https://regiszter.mnb.hu/Person
Társaságunk nem rendelkezik részesedéssel biztosítótársaságban, más biztosításközvetítőben és biztosítási szaktanácsadóban.
Biztosító vagy biztosító anyavállalata nem rendelkezik részesedéssel társaságunkban.
Társaságunk a Bit. 382. § (1) bekezdésében foglaltakról továbbá a tevékenységünkkel kapcsolatos panasz – annak jellege szerint
– a Felügyelethez vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez való beterjesztésének illetve a bírói út igénybevételének lehetőségéről a
panaszkezelési szabályzatában ad tájékoztatást. A panaszkezelési szabályzat megtalálható a weboldalunkon:
https://funk.hu/panaszkezelesi-szabalyzat.
Szakmai tevékenységünk során okozott kárért, vagy a felmerült sérelemdíj megfizetéséért helytáll a Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest, Váci út 99.) a 1180000579 kötvényszámú szakmai felelősségbiztosítási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.
Szakmai felelősségbiztosítási kártérítési limit: 1.251.500 EUR /káresemény és 1.876.000 EUR /időszak.
Jogosultak vagyunk bármely biztosítási termék közvetítésére, azonban nem közvetítünk befektetéssel kombinált életbiztosítási
termékeket valamint nem közvetítünk fogyasztónak minősülő ügyfeleknek életbiztosítási termékeket.
Nem nyújtunk tanácsadást a közvetített biztosítási termékekre vonatkozóan.
A biztosítási termék közvetítése során ügyfelünktől díjat, vagy díjelőleget nem veszünk át.
A biztosítótól az ügyfelünknek járó összeget nem vesszük át.
Társaságunk alapvetően a biztosítótól kapott díjazás alapján dolgozik, vagyis a biztosítási díj magában foglalja a biztosításközvetítői
javadalmazást, kivéve, ha ügyfelünkkel ettől eltérően, egyedileg, külön megállapodunk.
Amennyiben – egyedi, külön megállapodás alapján – javadalmazásunkat közvetlenül ügyfelünktől kapjuk, ebben az esetben az ezt
tartalmazó megállapodásban rögzítjük a közvetítői díj összegét, vagy ha az nem határozható meg, akkor a közvetítői díj
kiszámításának módját.
Társaságunk nem alkalmaz a fentiektől eltérő, más típusú javadalmazási rendszert, ideértve a biztosítási szerződéssel
összefüggésben kínált vagy nyújtott bármilyen jellegű gazdasági előnyt tartalmazó javadalmazási formák kombinációját.
Társaságunk a Bit. 152. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban valamint a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatási
kötelezettségeinek az alkuszi megbízás teljesítése során tesz eleget.