Ügyféltájékoztató

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Bit) 378. §-ában foglaltaknak megfelelően
Társaságunk független biztosításközvetítő, biztosítási alkusz.
Ügyfeleink megbízásából, a velük kötött megbízási szerződés szerint járunk el.
Nevünk: Funk International Hungaria Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített nevünk: Funk International Hungária Kft.
Székhelyünk: H-1071 Budapest Városligeti fasor 8/B. I. 17.
Cégjegyzékszámunk: 01-09-705148.
Adószámunk: 12823190-1-42.
A biztosításközvetítést végző természetes személyek társaságunkkal alkalmazotti munkaviszonyban állnak:

név beosztás MNB regisztrációs szám
Plesz Zoltán Ügyvezető Igazgató 105031192147
Vincze Judit Irodavezető 113012899587
Mihály Dóra Ügyfélkapcsoati Referens 120022400517
Szarka Amanda Ügyfélkapcsolati Referens 121022300382
Balog Adél Ügyfélkapcsolati Referens
Plesz Orsolya Üzletág Igazgató 123030200258
Péter Kinga Ügyfélkapcsolati Referens 123083100176
Oravecz Viktória Üzletfejlesztési Igazgató 117120794596
Deák Attila Ügyfélkapcsolati Referens
Németh Dániel Projektvezető

 

Felügyeleti hatóságunk a Magyar Nemzeti Bank.
Felügyeleti engedélyünk száma: II/271/2002.
Felügyeleti nyilvántartási számunk: 204121403300, amelynek ellenőrzése a biztosításközvetítői felügyeleti regiszterben az alábbi
honlapon lehetséges: https://regiszter.mnb.hu/Person
Társaságunk nem rendelkezik részesedéssel biztosítótársaságban, más biztosításközvetítőben és biztosítási szaktanácsadóban.
Biztosító vagy biztosító anyavállalata nem rendelkezik részesedéssel társaságunkban.
Társaságunk a Bit. 382. § (1) bekezdésében foglaltakról továbbá a tevékenységünkkel kapcsolatos panasz – annak jellege szerint
– a Felügyelethez vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez való beterjesztésének illetve a bírói út igénybevételének lehetőségéről a
panaszkezelési szabályzatában ad tájékoztatást. A panaszkezelési szabályzat megtalálható a weboldalunkon:
https://funk.hu/panaszkezelesi-szabalyzat.
Szakmai tevékenységünk során okozott kárért, vagy a felmerült sérelemdíj megfizetéséért helytáll a Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest, Váci út 99.) a 1180000579 kötvényszámú szakmai felelősségbiztosítási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.
Szakmai felelősségbiztosítási kártérítési limit: 1.251.500 EUR /káresemény és 1.876.000 EUR /időszak.
Jogosultak vagyunk bármely biztosítási termék közvetítésére, azonban nem közvetítünk befektetéssel kombinált életbiztosítási
termékeket valamint nem közvetítünk fogyasztónak minősülő ügyfeleknek életbiztosítási termékeket.
Nem nyújtunk tanácsadást a közvetített biztosítási termékekre vonatkozóan.
A biztosítási termék közvetítése során ügyfelünktől díjat, vagy díjelőleget nem veszünk át.
A biztosítótól az ügyfelünknek járó összeget nem vesszük át.
Társaságunk alapvetően a biztosítótól kapott díjazás alapján dolgozik, vagyis a biztosítási díj magában foglalja a biztosításközvetítői
javadalmazást, kivéve, ha ügyfelünkkel ettől eltérően, egyedileg, külön megállapodunk.
Amennyiben – egyedi, külön megállapodás alapján – javadalmazásunkat közvetlenül ügyfelünktől kapjuk, ebben az esetben az ezt
tartalmazó megállapodásban rögzítjük a közvetítői díj összegét, vagy ha az nem határozható meg, akkor a közvetítői díj
kiszámításának módját.
Társaságunk nem alkalmaz a fentiektől eltérő, más típusú javadalmazási rendszert, ideértve a biztosítási szerződéssel
összefüggésben kínált vagy nyújtott bármilyen jellegű gazdasági előnyt tartalmazó javadalmazási formák kombinációját.
Társaságunk a Bit. 152. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban valamint a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatási
kötelezettségeinek az alkuszi megbízás teljesítése során tesz eleget.